Wat is een BKR-registratie?

Een BKR-registratie is een databestand waarin staat aangegeven welke kredieten/leningen een burger heeft afgesloten bij een geldverstrekker. Dit databestand wordt geregistreerd door stichting BKR en wordt ook wel het centraal krediet informatiesysteem genoemd.

De voornaamste taak van het systeem is het inzichtelijk krijgen van iemand zijn financiële positie. Waarom dit zo belangrijk is komt door het gegeven dat dit systeem zekerheid geeft aan geldverstrekkers waardoor het lenen van geld goedkoper wordt.

De BKR-registratie van een creditcard

Natuurlijk zorgt het gebruik van een creditcard niet direct voor een BKR-registratie. Alleen als er wordt gekozen voor gespreid terugbetalen kan het bezitten van een creditcard een BKR-registratie opleveren.

Overigens volgt de echte registratie pas na één maand indien het opgenomen bedrag hoger is dan €250. Het opgenomen limiet valt dan onder een doorlopende kredietovereenkomst wat een soort lening is.

Creditcards waarbij het limiet binnen 30 dagen moet zijn terugbetaald vallen hier niet onder.

De invloed van een BKR-registratie tijdens het aanvragen van een creditcard

Menig burger denkt ten onrechte dat een BKR-registratie een nadeel is. Dit hoeft niet zo te zijn als de openstaande rekeningen maar op tijd worden betaald. Als jij geen betalingsachterstanden hebt is dit een positief teken richting de verstrekker.

Zij weten door het systeem dat met jouw zaken kan worden gedaan. Dit heeft weer als positieve gevolg dat leningen goedkoper worden en makkelijker worden verstrekt.

Creditcard aanvragen met een negatieve BKR-registratie

Met een negatieve BKR-registratie is het helaas niet mogelijk om een klassieke creditcard aan te vragen. Probeer de registratie weg te werken. Mocht het wegwerken niet lukken dan is de enige optie die overblijft het aanvragen van een creditcard zonder BKR-toetsing.