Wat is een aankoopverzekering?

Een aankoopverzekering is een verzekering waarbij aankopen die zijn betaald met een creditcard gedurende een periode zijn beschermd tegen diefstal, schade en verlies. Wat de duur hiervan is verschilt per aanbieder.

Voorwaarden van een aankoopverzekering 

Hoewel 80% van de creditcards beschikken over een aankoopverzekering wil dit nog niet zeggen dat het bij iedere aanbieder hetzelfde werkt. De ene aanbieder zal soepeler omgaan met claims dan de andere.

Ondanks dat de exacte voorwaarden niet precies te vermelden zijn komen een aantal algemene voorwaarden steeds terug, namelijk:

  • Voor elke eis geldt een eigen risico.
  • Bij diefstal dient aangifte te worden gedaan.
  • Niet alle productgroepen worden (volledig) gedekt.
  • De claim moet zo spoedig mogelijk gemeld worden bij de aanbieder.
  • De claim dient te voldoen aan de onzekerheidsvereiste (artikel 9:725 in het BW).
  • Indien van toepassing, meewerken aan het onderzoek van de maatschappij ter beoordeling van de claim.

Om in aanmerking te komen maakt het niet uit of de aankoop online of in een winkel is gekocht.

Varianten

Zoals al eerder vermeld heeft de verzekering van iedere creditcard zijn eigen duur. In grote lijnen zijn er vier varianten te onderscheiden, namelijk:

Variant Omschrijving
90 dagen Basic
180 dagen Standaard
240 dagen Iets meer dan standaard
365 dagen Meest luxe verzekering

Vergelijk creditcards om de creditcard te vinden met de gewenste aankoopverzekering.