Boete te laat betalen

Vanzelfsprekend is het bestedingslimiet van een creditcard geen gratis geld. Ook bij het niet op tijd betalen van het opgenomen limiet zal een creditcardmaatschappij overgaan tot het opleggen van sancties (boete te laat betalen).

Voorkomen is beter dan genezen dus weet allereerst wat te laat betalen is.

Te laat betalen

Bij een creditcard kan gebruik worden gemaakt van een bestedingslimiet. Dit limiet schiet alle aankopen kosteloos voor indien het opgenomen bedrag maar weer binnen de voorschottermijn (gemiddeld 21 dagen) is terugbetaald.

Naast het kunnen terugbetalen binnen de voorschottermijn is het ook mogelijk om het bedrag in termijnen terug te betalen. Echter is het hiervoor wel nodig dat de gespreid betalen faciliteit van tevoren is geactiveerd.

Terugkomend op te laat betalen. Bij de twee bovenstaande opties wordt of is het opgenomen bedrag betaald. Als van beide opties geen gebruik wordt gemaakt is er sprake van te laat betalen.

De hoogte van de boete bij te laat betalen

Het gevolg van te laat terugbetalen is een boete. Veelal is de boete een verhoging van het openstaande bedrag met 1% a 2%. Daarnaast komt over het openstaande bedrag rente dat blijft doorlopen tot het moment dat alles is terugbetaald.

Al met al is een boete voor te laat betalen niet wenselijk. Voorkom dit dan ook te allen tijde.